Asociación Juvenil Barnabitas

Missatge:


Centre diari. Activitats i educació al lleure Esplai i casal d'estiu, de Nadal i de Setmana Santa Activitats esportives, culturals, festes obertes, etc.

dilluns a dissabte de 16 a 20 h

plaça Mossen Anton, 7, baixos

669 434 589

barnabitas@ajbarnabitas.org

www.ajbarnabitas.org

Facebook