Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés

Missatge:

Promoure la participació dels gitanos en tots els àmbits socials. Desenvolupar programes adaptats i especialitzats per a gitanos de l'Europa de l'Est Estar presents dins de l'àmbit educatiu així com fomentar la llengua gitana, la història i la cultura dins les aules. Organitzar trobades per a joves i familiars utilitzant referents positius dins la comunitat gitana en l'àmbit d'educació. Promoure activitats esportives i musicals per als joves. Fer campanyes de sensibilització per a la lluita contra el racisme.

S'aten amb cita prèvia

c. de Llevant, 22, 2n-1a

636 467 305

juventudgitana@live.com