Pre-Consell d'Infància

La regidoria d’infància de l’Ajuntament de Sant Adrià ha posat en marxa la creació del que ha de ser el Consell d’Infants de Sant Adrià.
La voluntat i l’objectiu és crear un òrgan que doni veu als infants de la ciutat i treballar en la consideració de l’infant com un ciutadà objecte de drets i, entre ells, el de ser escoltat.
Aprofitant la celebració del dia del drets de l’infant del 2012, i la feina que la plataforma d’entitats que hi treballa està realitzant des de fa algun temps, es va fer la proposta de constituir aquest òrgan.
Conscient que un projecte com aquest requereix un temps i un procés, però també sabent que el moviment es demostra caminant, les primeres passes han consistit en la constitució d’un primer òrgan que anomenem “Preconsell” ja que és el que ens ha de portar cap al Consell en la estructura i forma que es dissenyi al corresponent reglament.

En una primera fase, la regidoria d’infància s’ha posat en contacte amb les entitats de lleure infantil de la ciutat, espais que són veritables escoles de ciutadania, per tal que el projecte comenci a caminar. En aquest sentit s’han fet les següents accions:

- Presentació del projecte i recerca d’adhesions al mateix.
- Proposta de treball intern a les entitats: cap al canvi a les metodologies participatives dins del si de les entitats.
- Taller formatiu on van participar monitors, monitores i responsables de les entitats.
- Assessorament en matèria d e participació.

En aquest moment el projecte continuarà amb els següents punts:

- Redacció de les línies generals del reglament: estudi i proposta per part de  les entitats i confecció definitiva.
- Aprovació del reglament per l’òrgan competent a l’Ajuntament.
- Elecció dels representants infantils de les entitats (en el benentès que representen als infants i no a les entitats ja que és un consell infantil i no un consell d’entitats).
- Realització de tallers amb els membres escollits. (mes de Maig)
- Realització de tallers a les entitats.
- Constitució del Preconsell  d’Infància (Juny - Juliol)

Durant aquest curs escolars es realitza un projecte de les regidories de Joventut i d’Infància a l’Institut Manuel Vàzquez Montalbán que consisteix en la realització d’un mòdul amb l’alumnat de 1r d’ESO anomenat “Aprenc a Participar” on es pretén desenvolupar les competències per a la participació i afavorir la representació dels i les adolescents a aquest consell de forma que s’afavoreixi un futur consell de joves.

A partir del setembre el treball ha de continuar amb l’inclusió dels representants escolars i, per tant, el projecte es traslladarà a les escoles de la ciutat.

En aquest espai anirem informant dels avenços, notícies i novetats que es vagin produint. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a infancia@sant-adria.net o al facebook del servei d’infància així com a la pàgina www.sabjove.cat