Associació de Voluntaris de Sant Adrià de Besòs

Missatge:
Servir a la comunitat promovent entre els seus membres i socis l'adquisició i el desenvolupament de valors humans.

c. Mare de Déu del Carme, 22 - Casal de Cultura

669 425 777 - Andrés Cano (President)

voluntarissantadria@gmail.com