Xarxa d'aigua freàtica al municipi de Sant Adrià de Besòs

El subsòl de Sant Adrià és ric en aigües freàtiques i des de l'Ajuntament s'està desenvolupant la xarxa de distribució d'aigua freàtica per tal de regar les zones verdes del municipi.

Actualment es reguen amb aigua freàtica: el Parc de la Pau, part de les zones verdes de la Mina, part de les zones verdes del marge esquerre, horts urbans i jardins del Museu de la immigració, la Catalana nova i també es netegen els carrers i el clavegueram del municipi.

En el següent plànol es poden observar les zones verdes del marge esquerre de Sant Adrià que es reguen amb aigua freàtica.

freatic.png