Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua

L’objecte d’aquesta ordenança és regular la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, com també adequar la qualitat de l’aigua a l’ús que se’n faci en els edificis, altres construccions i activitats, i determinar en quins casos i circumstàncies serà obligatòria.

Ordenança municipal d'estalvi d'aigua