Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions

En aquest enllaç pots consultar el mapa de capacitat i l'ordenança sobre el soroll i les vibracions del municipi de Sant Adrià de Besòs

Ordenança sobre el soroll i les vibracions