Normativa i mapa de protecció envers la contaminació lluminosa

La contaminació lumínica es caracteritza per l’augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de la llum procedent de la il·luminació artificial.

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa a la contaminació lumínica: el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d’interès.

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html