Pla municipal d'adequació de la il.luminació exterior existent

L'objectiu del pla és adequar la il·luminació exterior de titularitat pública i promoure l'adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada. Des del Servei de Territori, entre d'altres accions, s'està duent a terme la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi alta pressió, la substitució o adequació de les llumeneres per reduir el flux cap a l'hemisferi superior. A part de disminuir la contaminació lluminosa amb aquests canvis també s'obtindrà un important estalvi energètic.