Naturalització de la bassa de Can Serra

 

Els espais verds i naturals que conviuen en un entorn urbà poden convertir-se en importants punts de conservació de la biodiversitat i llocs de recepció i expansió d'espècies (vegetals i animals) si es gestionen de forma adequada. És en aquest sentit que és vol rehabilitar la bassa de Can Serra situada al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, ja que gràcies a la seva situació i entorn, pot donar cabuda a una sèrie d'organismes propis d'aquests ambients (amfibis, invertebrats, vegetació aquàtica) que poden millorar la qualitat de l'aigua i incrementar el valor estètic d'aquest equipament, a més de contribuir a incrementar la biodiversitat urbana.

Des del passat mes de desembre, l'associació sense ànim de lucre Galanthus, està treballant en el projecte de naturalització de la bassa amb el següent procediment:

En primer lloc s'han de retirat els peixos que hi ha atès que redueixen les possibilitats de subsistència d'altres organismes vius. En segon lloc, es fa una adequació ambiental de l'interior i exterior de la bassa amb pedres ornamentals, plantes com el lliri groc o l’espangani i vegetació aquàtica com el nenúfar

Posteriorment s'introdueixen les espècies d'amfibis com la granota comuna, el tòtil i la reineta. També s'inocularà la puça d'aigua, que permet mantenir la transparència de l'aigua i invertebrats com les notonectes, útils per controlar la població de mosquits.

Finalment per tal d'afavorir les espècies d'amfibis terrestres, en especial la reineta, es millorarà l'hàbitat dels jardins i horts de tot l’entorn.