Es manté l'avís de declaració d'episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per PM10 23/02/2021

En relació amb la Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 23 de febrer de 2021, us informem que es manté vigent la Declaració d’episodi ambiental de contaminació ja que se segueixen donant les condicions que van donar lloc a la seva activació.

Dispositiu municipal activat

Atesa aquesta situació, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha activat aquest 23 de febrer de 2021, una serie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre duri l’episodi. Són els següents:

 • Reg de parcs i places no asfaltats

 • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica

 • prohibició de l'ús de bufadors en tasques de neteja a les zones verdes.


Mesures de sensibilització ciutadana

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.
 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten a l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i també dels núvols de pols sahariana.

Per més informació consulteu la web:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/

En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.