DESACTIVAT L'EPISODI AMBIENTAL PER ALTA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE PER PM10 (28/02/2019)

En relació amb la Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per partícules PM10 a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 28 de febrer de 2019, us informem que ha estat desactivat en data de 4 de març de 2019 degut a la reducció dels nivells de partícules PM10.  

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar, el 28 de febrer,  nivells de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassaven el llindar d’alerta.

La fase d’episodi per PM10 es posa en marxa quan més d’una estació de l’àrea metropolitana supera el valor de 80µg/m3 de PM10 de mitjana diària o nivells diaris superiors a 50µg/m3 durant mes de 3 dies, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

Dispositiu municipal desactivat

Atesa la millora de la qualitat de l'aire, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha desactivat les mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica durant l'episodi. Les mesures dutes a terme durant l'episodi són:

  • Reg de parcs i places no asfaltats

  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica

  • prohibició de l'ús de bufadors en tasques de neteja a les zones verdes.

  • Suspensió de activitats potencialment generadores de pols mentre duri l'episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.

 

Què són i com s’originen les partícules en suspensió PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten a l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i , eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

arxivat sota: