ES MANTÉ L'AVÍS PREVENTIU DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PER PM10

La Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atenent els nivells PM10

Atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant PM10 per a la zona de protecció especial (ZPE), a la Zona de Qualitat de l’Aire 6-Plana de Vic i Zona de Qualitat de l’Aire 14-Terres de Ponent.

Es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells esmentats i s’informarà del seu estat diàriament fins a la seva finalització.

Per més informació consulteu la web: http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Avis_contaminacio_inici

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Avis-preventiu-per-contaminacio-atmosferica

Mesures de sensibilització ciutadana:
• Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel
trànsit.
• Utilitzar el transport públic.
• Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància,
variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre
lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
• Utilitzar el cotxe compartit.
• Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre
motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
• En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions
més baixes.
• Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del
termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
• Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils,
llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament
dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Com a criteri general, un episodi de contaminació no justifica mesures de confinament.
No obstant això, es recomanen algunes mesures que han de tenir en compte els grups
de població més sensible o vulnerable i la població en general, segons el cas.
Es considera població especialment sensible qualsevol persona amb problemes de cor o
de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha
una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones
sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar
segons la persona.

Recomanacions per a la població sensible:
‐ Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior
‐ No modificar els desplaçaments habituals

arxivat sota: