FINALITZACIÓ DE L’EPISODI AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PER PM10 (27/01/2020)

En relació amb la Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 25 de gener de 2020, us informem que:

-       Durant el dia d’ahir no es va superar el valor de 50 µg/m³ de mitjana diària a cap de les estacions integrada a la XVPCA.

-       La previsió a 24 hores indica que es no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

Per aquest fet, i donat que ja no hi ha risc de superació dels llindars establerts, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic declara, a tots els efectes, la finalització de l’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per PM10, establert per Resolució amb data 25 de gener de 2020. S’adjunta l’informe final amb l’evolució dels nivells de PM10 i la Resolució de finalització de l’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica.

Aquest nou episodi de contaminació torna a posar de manifest la necessitat de seguir avançant en les diferents mesures estructurals que està treballant l’AMB per tal de millorar la qualitat de l’aire i la qualitat de vida dels habitants. Dins del seu àmbit competencial, l’Àrea Metropolitana de Barcelona està adoptant unes polítiques públiques decidides per fer front a la problemàtica de la contaminació de l’aire.

S’agraeix la col·laboració a tots els agents actuants.