Es manté l'avís preventiu per PM10 (26/02/2021)

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 26 de febrer de 2021, us informem que l’avís preventiu continua vigent donat els nivells registrats durant el dia d’ahir i la previsió a 24 hores, que indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, per la persistència de la intrusió de pols africana i les males condicions de dispersió.

En cas d’avís preventiu, els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en suspensió són moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar en les hores immediates.

Aquest avís té lloc quan es compleixen els criteris següents:

PM10

  • Quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 50 µg/m³ a més d’una estació de la ZPE. (Per a la resta de Catalunya s'avaluarà en cada cas); i
  • Quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³.


L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per tal d’evitar un episodi ambiental.

Excepcionalment, es durà a terme un avís preventiu d’episodi ambiental quan una altra situació justificada ho requereixi.

Mesures de sensibilització ciutadana
- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
- Utilitzar el transport públic.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa?).
- Utilitzar el cotxe compartit.
- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
- Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
- Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.