Es manté l'avís preventiu per PM10 i s'activa l'avís preventiu per NO2

Atenent els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es manté l’avís preventiu per a partícules PM10 a tota Catalunya i s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant NO2 per a la zona de protecció especial (ZPE).

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental per alta contaminació, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi, això implica mesures de sensibilització i recomanacions als ciutadans però no vol dir encara posar en marxa les restriccions a la circulació de vehicles contaminants a l’entorn de Barcelona, que entraria en vigor en cas de que els nivells empitjoressin més i es declarés oficialment l’episodi de contaminació.

L'avís preventiu es produeix si en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l'àrea metropolitana supera el valor de 160μg/m3 de NO2 de mitjana en una hora, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. L’Ajuntament durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells esmentats i s’informarà del seu estat diàriament fins a la seva finalització.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire
S’aconsella a la ciutadania que eviti desplaçar-se en vehicle privat, que utilitzi el transport públic i faci els trajectes a peu o amb bicicleta per carrers amb poc trànsit. Si no es té cap alternativa, es pot utilitzar un cotxe compartit, i, alhora, conduir de manera eficient (arrencar suaument, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques...)

D’altra banda, es recomana als ciutadans que regulin la climatització de les llars.

Dispositiu municipal activat

El consistori posa en marxa també les actuacions previstes, com aturar la producció i aplicació d’asfalt i minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.

Què és i com s’origina el diòxid de nitrogen

El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas irritant d’una olor picant i acre i de color marró vermellós. Procedeix de la combustió (Calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot pot provenir del trànsit.

Restricció al trànsit (no hi ha restriccions de moment)

De moment l’avís no és d’alta contaminació, tot i que cal estar atents a l’evolució. Si els nivells de NO2 no milloren, dins de la zona de baixes emissions (ZBE) a l'àmbit rondes de Barcelona, no podran circular mentre duri l’episodi de contaminació els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) i les furgonetes anteriors a l’Euro. A partir del desembre d’aquest any tampoc podran circular les motocicletes i ciclomotors sense etiqueta ambiental de la DGT.

En un futur s’afegiran a les restriccions els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, que inicialment estaran exempts de la mesura. Els vehicles d’emergència, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials hi podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Aquestes restriccions de trànsit s’estableixen entre les set del matí i les vuit del vespre els dies laborables fins al final de l’episodi.

Durant els episodis de contaminació, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa. S’augmentarà l’oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies especialment en les hores punta mentre duri l’episodi, i entrarà en funcionament el títol ambiental T-Aire.

Per més informació consulteu la web:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/