Campanya per fomentar la ulitizació de la deixalleria municipal

Per tal d’assolir els objectius europeus i complir amb la normativa vigent a Catalunya, els municipis han d'aconseguir recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, el 55% l’any 2025 i el 60% l’any 2030.

Ara bé, a Sant Adrià encara estem molt lluny d’aquest repte. Actualment es recull selectivament un 22% dels residus i el 78% acaben a la fracció resta. I això què significa? la separació incorrecta i insuficient dels residus comporta la pèrdua d’una gran quantitat de material que és reciclable i alhora una elevada contaminació de l’aigua, de l’aire i un alt cost econòmic pel municipi. Així doncs, per fer una correcta separació dels residus domiciliaris i poder assolir els objectius que marca la normativa, és necessària i urgent la implicació de tothom.

De la mateixa manera que cal separar i portar al seu contenidor corresponent els residus: orgànics (majoritàriament restes d’aliments), el paper/cartró, el vidre i els envasos lleugers (plàstics, brics, llaunes, etc.) deixant pel contenidor gris molt poca cosa (només els bolquers, les compreses i altres residus sanitaris i d'higiene personal, la pols d’escombrar, etc.), cal portar a les Deixalleries tots aquells residus/materials que no tenen recollida al carrer i que necessiten un tractament específic com, per exemple: les restes d’oli de cuina, piles, pintures i dissolvents, aerosols, tòners i tintes, runes, aparells i petits aparells electrònics, bombetes i fluorescents, càpsules de cafè, vidre pla, etc.

Per recordar aquesta informació a tota la ciutadania, aquest juliol es farà arribar a cadascú dels habitatges una carta informativa que conté d’una banda, una taula retallable amb l’horari de la deixalleria fixa i la mòbil i, d’una altra, un imant per poder posar-ne a la nevera i així tenir els horaris fàcilment consultables. Els imants il·lustren els residus especials més comuns generats a les llars.

La bustiada de les cartes la farà els Agents per la Sostenibilitat els quals estaran portant a terme durant tot aquest any 2019 un seguit d’accions en torn a la campanya de informació i sensibilització socioambiental «Així m’agrada!, la qual vol promocionar hàbits de sostenibilitat i civisme entre la població de Sant Adrià. Els Agents per la Sostenibilitat són una iniciativa de suport a la creació de l’ocupació impulsada conjuntament des de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.