FINALITZACIÓ DE L’EPISODI AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PER PM10 (20/12/2019)

En relació amb la Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació per material particulat de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 18 de desembre  de 2019, us informem que:

-Els nivells de PM10  estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment estan per sota dels valors establerts per la legislació.

-La intrusió de pols d’origen africà s’ha enretirat durant les darreres hores i la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran baixos.

-La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

Per aquest fet, i donat que ja no hi ha risc de superació dels llindars establerts, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic declara, a tots els efectes, la finalització de l’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per PM10, establert per Resolució amb data 18 de desembre de 2019. S’adjunta l’informe final amb l’evolució dels nivells de PM10  i la Resolució de finalització de l’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica.

 

S’agraeix la col·laboració a tots els agents actuants.