Finalització de l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per PM10

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 29 de març de 2022, us informem que:

Els nivells de PM10 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³) en cap estació de la XVPCA.

Els models d’intrusió de pols d’origen africà preveuen que aquesta es retiri durant les properes hores i no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 31 de març de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10. S’adjunta l’informe final amb l’evolució dels nivells.

S’agraeix la col·laboració a tots els agents actuants.