Finalització de l'episodi ambiental de contaminació ambiental

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 23 d’octubre de 2020, us informem que:

- Durant el dia 23 d'octubre no es va superar el valor de 50 µg/m³ de mitjana diària a cap de les estacions integrada a la XVPCA.

- La previsió a 24 hores indica que es no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

Per aquest fet, s’informa que el 24 d’octubre de 2020, a les 11h, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va donar per finalitzat l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per nivells moderats de PM10.

S’agraeix la col·laboració a tots els agents actuants.