Finalització de l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

En relació amb la Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 25 d’abril de 2018,  i amb l’avís preventiu per partícules PM10 a la resta del territori, us informem que:

-  Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i en el dia en curs estan per sota dels valors establerts per la legislació.

-  La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

-  Es preveu que  la intrusió de pols africana es vagi desplaçant.

Per aquests fets, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic declara la finalització de l’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per PM10, establert per Resolució amb data 25 d’abril de 2018, i de l’avís preventiu a partir de les 12.00 h d’avui. S’adjunta l’informe final amb l’evolució dels nivells de PM10 i la Resolució de finalització de l’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica.

Per més informació http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Avis_episodi_tancament