CANCEL·LADA l'activitat de PESCA CIENTÍFICA diumenge 28 d'octubre

Es cancel·la l'activitat de pesca científica que estava prevista per aquest diumenge 28 d'octubre. Més endavant s' informarà sobre la data de realització d'aquesta.

Aquest diumenge 28 d'octubre estava prevista l'activitat familiar i gratuïta de mostreig científic de peixos al parc fluvial de Besòs a càrrec de la Doctora en zoologia Dolors Vinyoles.

El riu no reunirà les condicions òptimes per realitzar l'activitat. Les pluges del dissabte poden donar lloc a un augment del cabal i dels sediments.

A l'activitat els participants poden observar les espècies de peixos presents al riu amb exemplars capturats mitjançant la pesca elèctrica, aquest és el millor mètode per quantificar la població de peixos sense perjudicar-los.

Un cop capturats els peixos s'anestesien (per tal de reduir-los l'estrès) i es mesuren, estudien, i retornen al riu.

Així mateix es mesuren diversos paràmetres  durant el mostreig tals com la temperatura l'oxigen, la conductivitat el pH l'amoni, els nitrats i els nitrits per tal d'analitzar la salut del riu.

Aquesta activitat s'ha realitzat a Sant Adrià 2 vegades amb un gran èxit de participació.

Més endavant s'informarà sobre la data de realització d'aquesta.