Dades de recollida de residus

Durant el període entre 2007 i 2010 s'han produït canvis en l'evolució de la recollida selectiva al nostre municipi. Ha augmentat un 37% la recollida de matèria orgànica, essent aquesta 100% reciclable. També s'ha incrementat en aquest mateix període la recollida d'envasos lleugers, principalment a causa de l'actual model d'empaquetatge dels productes de consum. D'altra banda, segons la Taula 2, la quantitat de fracció resta (contenidor de rebuig) recollida ha disminuït més de 1200 tones en aquests 4 anys.

En el següent gràfic s'indica l'evolució de la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus:

Evolució de la recollida de rebuig o fracció resta:

La recollida selectiva municipal és el sistema que permet captar els residus separats en origen i transportar-los a les plantes de tractament corresponent.Té dos objectius fonamentls i complementaris: d'una banda, separar i recuperar la màxima quantitat de materials recuperables i, de l'altra, disminuir, tant com es pugui, la quantitat de residus que es porten a dispositius finalistes, com la incineració i el dipòsit controlat.

El següent diagrama fa una relació dels residus recollits selectivament durant l'any 2010 i el destí final de cadascun d'ells.