Quin residu va a cada contenidor?

Recollida Selectiva

Els residus són un recurs imprescindible per generar nous productes de manera més sostenible, amb el seu reaprofitament s’estalvien processos com l’extracció i la manipulació de matèries primeres. Per poder-los recuperar és necessari establir un sistema que pugui gestionar els residus des del seu origen mitjançant una separació inicial per a cada tipus de fracció (Envasos, Paper i Cartró, Vidre, Resta i Matèria Orgànica) que pot valoritzar-se i per això es realitza la recollida selectiva.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

El model de recollida selectiva implantat a Sant Adrià de Besòs és de 5 fraccions; el groc pels envasos lleugers, metàl·lics i brics; el verd pels envasos de vidre, el blau pel paper i cartró, el marró per la fracció orgànica i el gris per la fracció resta. Tot i així, en el municipi també compta amb altres recollides com la d’olis vegetals residuals i la recollida de roba, mitjançant el conveni amb la fundació Formació i Treball.

Aquí us facilitem tota la informació per saber on s'han dipositar els residus que genereu a la vostra llar. També us adrecem a les pàgines oficials i de divulgació sobre la recollida selectiva i la recollida de residus:

  • Clica aquí per més informació de la pàgina web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Clica aquí per informació més detallada de l'Agència de Residus de Catalunya.
  • Consulta la web https://www.residuonvas.cat/ on es pot trobar informació pràctica de manera fàcil i amena sobre el residus a reciclar.
  • Fes servir la calculadora de residus: una eina participativa que permet al ciutadà, a través d’un breu qüestionari, conèixer quants residus genera al dia, i posteriorment, conèixer també si el gestiona correctament.
Recicla, tots hi sortim guanyant!

Al contenidor Marró s'hi han de dur les deixalles orgàniques:

 

- Restes de fruita i verdura.

- Restes de carn i peix.

- El marro de cafè o d‘infusions.
- Paper de cuina o tovallons de paper tacats de menjar.

- Taps de suro, serradures i llumins.

- Fullaraca, poda o gespa tallada.

- Excrements d'animals domèstics.

Al contenidor Blau hi van:

 

- Diaris i revistes.

- Papers diversos.

- Capses de cartró plegades.

Al contenidor Groc hi van:

 

- Llaunes.

- Bosses i envasos de plàstic.

- Brics.

- Paper d'alumini.

Al contenidor Verd hi van:

 

- Pots de vidre.

- Ampolles de vidre.

- Vidre trencat.


 

Al contenidor de Resta hi va:

 

- La pols d'escombrar i d'aspirar.

- Cendres i burilles de cigarreta.

- Les restes de ceràmica.

- Els bolquers i compreses.

- Els envasos petits i plàstics que no tinguin el símbol del punt verd.

Al contenidor Taronja hi van els olis domèstics embotellats:

 

- Olis vegetals emprats al fregits de casa.

- Olis vegetals caducats.

Al contenidor Vermell hi van els Tèxtils:

 - Roba, calçat i complements. Ajuda a donar-li un segon ús a la teva roba.

Els residus que NO es puguin dipositar en aquests contenidors s'han de portar a la deixalleria mòbil o fixa. (Clica aquí per saber +)