Oferta Pública d'ocupació 2021:


  - 1 Plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET (2/21)
  Bases
   
 

- 1 Plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (6/21)
  
 - 7 places d'ADMINISTRATIU/VA  (1/21)
 
 

- 7 Places d'AGENT DE POLICIA LOCAL (3/21)
  Bases 
   
 
- 4 Places d'AGENT DE POLICIA LOCAL - Mobilitat interadministrativa (4/21)

  
-  2 Places d'OFICIAL 1a (règim laboral) (5/21)
    Bases  
         
 

- 1 Plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR INSPECTOR (7/21)
  
 
- 1 Plaça de TM ARXIVISTICA (8/21)
 
 
 
Oferta Pública d'ocupació 2020:
  
 - 2 Places de SUBALTERN/A (8/20) 
   Bases
 
    

  - 1 Plaça de TM EDUCACIO (11/20)
 

 
Altres convocatòries      

 
- ARQUITECTE/A TÈCNIC/A: interinatge per substitució i constitució bossa de treball
 Bases 
 
  
 

 - INTERVENTOR:   concurs ordinari 2021  
 
  Bases