Bases generals que regeixen ela processos selectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

 
 
Oferta Pública d'Ocupació 2016:
 
 
 - 3 places d'OFICIAL 1a (9/16)
   Bases
 
 
 
- 1 plaça d'OFICIAL 2a (10/16)
   Bases
 
 
- 3 places d'AUXILIAR PRÀCTIC (11/16)
  
 
- 2 places de VIGILANT (12/16)
 
 
  
Oferta Pública d'ocupació 2017:
  
 
- 1 Plaça de TAG (1/17)
   Bases
   Taxa
 
 
- 3 Places AGENT POLICIA LOCAL (8/17)
  Taxa
 
 
 
Altres convocatòries
  
Bossa de treball de TÈCNIC MIG PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
 
  
 
Tota la informació i documentació oficial sobre els processos de selecció de personal de l'ajuntament es troba a la SEU ELECTRÒNICA, apartat TAULER D'ANUNCIS