Bases generals que regeixen ela processos selectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

Oferta Pública d'ocupació 2018: 
   
  
- 2 Places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) (1/18) 
  Bases 
 
 
- 1 Plaça d'ADMINISTRATIU/VA (2/18)  
   Bases
   Sol·licitud   
 
   
- 1 Plaça TM PROTECCIÓ CIVIL (4/18): 
   Bases 
 
 
 
- 3 Places d'AGENT DE POLICIA LOCAL (7/18)
 
 
 
- 1 Plaça d'AGENT DE POLICIA LOCAL - MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA (8/18)
   Bases
 
   
  
 
Oferta Pública d'ocupació 2017:
  
 
  
 - 1 Plaça de SUBALTERN/A (3/17) 
    Bases
  
 
   
 
Altres convocatòries 
 
   
Ampliació Bossa de treball d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
  Bases 
 
 
 
Provisió temporal mitjançant interinatge d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL