Bases generals que regeixen ela processos selectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  


  
Oferta Pública d'ocupació 2017:
  
 
  
 - 1 Plaça de SUBALTERN/A (3/17) 
    Bases
  
 
   
 
Altres convocatòries 
 
   
Ampliació Bossa de treball d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
  Bases 
  
 
 
  
 
Tota la informació i documentació oficial sobre els processos de selecció de personal de l'ajuntament es troba a la SEU ELECTRÒNICA, apartat TAULER D'ANUNCIS