Oferta Pública d'ocupació 2020:
       
 
  
- 8 Places d'AGENT POLICIA LOCAL (1/20)  
   Bases
  
 
  
   
 
 - 4 Places d'AGENT POLICIA LOCAL - Concurs mobilitat Interadministrativa (2/20)
  Bases 
   
  
 
- 1 Plaça d'ARQUITECTE (3/20) 
   Bases 
  
   
 
- 5 Places d'ADMINISTRATIU/VA (6/20) 
 
     
 
 
 - 1 Plaça de TM PROMOCIÓ ECONÒMICA (10/20)
  Bases 
 
 
  
 
- 1 Plaça TM COMUNICACIÓ (12/20) 
   Bases 
  
   
 
 - 2 Places de TÈCNIC/A AUXILIAR INSPECTOR (13/20)
   Bases
 
 
Altres convocatòries    
  

- Provisió no definitiva del lloc de treball d'INTERVENTOR 
  Bases 
  
  


 - Ampliació bossa de treball EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL  
  Bases