Oferta Pública d'ocupació 2019:
 
 
 
- 1 Plaça de TAG (1/19) 
 
 
- 3 Places (ampliables a 6) d'AGENT DE POLICIA LOCAL (5/19)
   
 
Oferta Pública d'ocupació 2018: 
 
 
- 1 Plaça d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL (6/18)
  Bases 
 
 
   - 1 Plaça d'OFICIAL 1a (règim laboral) (9/2018)
 
 
- 1 Plaça d'OFICIAL 1a (règim laboral) (9/2018 bis)
  Bases 
    
 
Altres convocatòries 
  
 
Nomenament interí i ampliació bossa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL 
 Bases 
 
   
Ampliació Bossa de treball d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
  Bases