Oferta Pública d'ocupació 2019:
 
 
 
- 1 Plaça de TAG (1/19) 
 
 
- 1 Plaça de SUBALTERN/A (2/19) 
   Bases
   
 
- 3 Places (ampliables a 6) d'AGENT DE POLICIA LOCAL (5/19)
   
   
 - 2 Places d'ADMINISTRATIU/VA (7/19) 
   Bases 
    
 
  - 1 Plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A (9/19) 
    Bases  
   
 
 - 2 Places de TÈCNIC/A D'ESPORTS - estabilització ocupació temporal (11/19)
   Bases
  
   
- 3 Places d'AGENT POLICIA LOCAL - Concurs mobilitat Interadministrativa (12/19)
   
 
 

 
Altres convocatòries 
  
 
Nomenament interí i ampliació bossa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL 
 Bases