Oferta Pública d'ocupació 2018: 
 
- 2 Places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) (1/18) 
  Bases 
  
 
- 1 Plaça d'ADMINISTRATIU/VA (2/18)  
   Bases
   
  
- 1 Plaça TREBALLADOR/A SOCIAL (3/18)
   Bases
   
   
- 1 Plaça TM PROTECCIÓ CIVIL (4/18): 
   Bases 
 
  
- 2 places TM PROMOCIÓ ECONÒMICA (5/18)
 
 
- 1 Plaça d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL (6/18)
  Bases 
 
 
- 3 Places d'AGENT DE POLICIA LOCAL (7/18)
  
  - 1 Plaça d'AGENT DE POLICIA LOCAL - MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA (8/18)
   Bases
  
 
   - 1 Plaça d'OFICIAL 1a (règim laboral) (9/2018)
 
 
- 1 Plaça d'OFICIAL 1a (règim laboral) (9/2018 bis)
  Bases 
    
 
Altres convocatòries 
 
   
Ampliació Bossa de treball d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
  Bases 
 
 
 
Provisió temporal mitjançant interinatge d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL