Oferta Pública d'ocupació 2020:
      
 
  
- 8 Places d'AGENT POLICIA LOCAL (1/20)  
   Bases
  
  
 
 - 4 Places d'AGENT POLICIA LOCAL - Concurs mobilitat Interadministrativa (2/20)
  Bases 
  
 
- 1 Plaça d'ARQUITECTE (3/20) 
   Bases 
   Sol·licitud  
  
   
 
 
Altres convocatòries    
  
  

 - Ampliació bossa de treball EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL  
  Bases 
  
 
- 4 places de TÈCNIC/A DE GESTIÓ en règim d'interinatge per programa temporal destinat a millora de l'ocupabilitat de joves
  Bases 
  Temari 
  
  
  
  
Nomenament interí i bossa de treball de PERIODISTA