Bases generals que regeixen ela processos selectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

 
 
Oferta Pública d'Ocupació 2016:
 
 
 - 3 places d'OFICIAL 1a (9/16)
   Bases
   
 
 
- 1 plaça d'OFICIAL 2a (10/16)
   Bases
  
 
- 3 places d'AUXILIAR PRÀCTIC (11/16)
  
 
- 2 places de VIGILANT (12/16)
 
 
 
  
Oferta Pública d'ocupació 2017:
  
 
 
 
 - 4 Places d'ADMINISTRATIU/VA (2/17)
   Bases
   
  
 - 1 Plaça de SUBALTERN/A (3/17) 
    Bases
  
 
   
 - 1 Plaça de TM INFORMÀTICA (4/17)
    Bases
       
   
   
 
  - 1 Plaça TM PREVENCIÓ (10/17)
     Bases
  
 
 
Altres convocatòries 
 
   
Ampliació Bossa de treball d'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
  Bases 
 
 
  
 
Tota la informació i documentació oficial sobre els processos de selecció de personal de l'ajuntament es troba a la SEU ELECTRÒNICA, apartat TAULER D'ANUNCIS