Anuaris de Població

Anuaris de població

Aquests anuaris recullen les dades referides al territori (superfície, vials i habitatges) i a la població (dades demogràfiques) del municipi i la seva evolució històrica. També inclouen les xifres oficials de població dels principals municipis de Catalunya.

Anuari de població 2011

Anuari de població 2012

Anuari de població 2013

Anuari de població 2014

Anuari de població 2015

Anuari de població 2016

Anuari de població 2017

Anuari de població 2018

Anuari de població 2019

Anuari de població 2020

Anuari de població 2021