Període per reclamacions al cens electoral

S'obre el període de reclamacions en motiu de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre

El proper 21 de desembre es celebraran Eleccions Autonòmiques.

Atès l'article 39.2 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), s'obre el període d'exposició pública de les llistes electorals, del 3 al 10 de novembre, al efectes de consulta i reclamació de les dades censals.

La consulta de les dades censals es pot realitzar en:

• En el negociat d'Estadística d'aquest Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

• En la pròpia Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, Via Laietana 8 de Barcelona.