Padró Municipal d'Habitants

FORMULARIS

S'annexen a continuació els formularis més usuals per a tràmits padronals:

FORMULARI DE PADRÓ
FORMULARI D'AUTORITZACIÓ
FORMULARI DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MENORS