Comerç i locals d'oci

Comissions ciutadanes de treball de les ordenances municipals que regulen els comerços i locals d'oci

El setembre de 2011 el Ple va aprovar, amb el vots favorable de tots els grups municipals a excepció de PxC, una moció  per incorporar la Participació Ciutadana en la millora de la convivència als Barris  en allò que fa referéncia als usos, horaris i condicions dels establiments comercials i d'oci. Amb aquesta moció es pretén, a través de la participació activa de la ciutadania, la millora del coneixement i, si s’escau,  la modificació de les normatives que regulen els usos, horaris i condicions dels establiment comercials i d'oci.

L’objectiu ha estat crear a cada barri de la ciutat comissions ciutadanes per treballar, juntament amb els responsables polítics i tècnics de l'ajuntament, les associacions de veïns i veïnes, les associacions de comerciants i una representació dels comerços i locals d'oci que no associats, les normatives que afecten les activitats i horaris d’aquests establiments, sempre dins el marc legal establert.

La metodologia que se seguirà en tots els casos és la següent:

  • Donar a conèixer les ordenances actuals

  • Analitzar la problemàtica de cada barri relacionada amb aquests sectors

  • Fer propostes de millora d'aquestes ordenances

Amb aquest treball es vol aconseguir una millor convivència als barris utilitzant com a eines el diàleg , els acords i el respecte entre tots els sectors implicats.

Un cop tots els barris hagin fet les seves comissions i tenint en compte totes les propostes sorgides en cadascuna, es faran les modificacions de les ordenances municipals sempre que siguin pertinents i compleixin amb totes les normatives legals.

Les meses que s'han fet fins al moment són:

 

 Mesa de Sant Adrià Nord            Mesa de Besòs                      Mesa S. Joan Baptista