Documentació Front Litoral 2015

Durant l'any 2015, la regidoria de Participació Ciutadana, va rebre l'encàrrec d'impulsar un procés participatiu que integrés en Comissions de Treball els agents socials, tècnics i polítics del municipi de Sant Adrià. 

La finalitat d’aquest procés va ser la de copsar l'opinió d’aquests actors en relació als estudis Socials, Econòmics i Mediambientals que es van realitzar amb motiu del inici de la redacció de l'Avanç Planejament que afecta els terrenys del Front Litoral Adrianenc, denominat de manera comuna com el de les Tres Xemeneies i que s’ha encarregat a Barcelona Regional, per mantenir un bon nivell d’ informació tant del procés participatiu com de l’ urbanístic a la població en general. 

Com a pas previ d'aquest procés, l'Ajuntament va fer una sessió informativa, oberta a tota la ciutadania el dia 23 de gener de 2015.

Per arribar als objectius abans plantejats, des del Departament de Participació Ciutadana es van obrir espais de diàleg àgils, operatius i representatius. Es va portat a terme mitjançant la convocatòria de diferents Comissions de Treball:

  • La Comissió Política de Treball del Front Litoral

  • La Comissió Tècnica de Treball del Front Litoral

  • La Comissió Ciutadana de Treball del Front Litoral

Presentació sessió informativa  projecte de les 3 xemeneies 23 de gener de 2015 

Acta comissió política 23 de març de 2015

Presentació sessió informativa 26 de març de 2015 

Presentació situació social, sessió de 26 de març de 2015 

Acta sessió informativa comissió ciutadana  de 26 de març de 2015 

Sessió Informativa projecte de les 3 xemeneies 30 d'abril 

Sessió 30 d'abril: Mobilitat 

Sessió 30 d'abril: Base Econòmica 

Sessió 30 d'abril: sostenibilitat ambiental 

Informe final de les sessions informatives Avanç Planejament Front Litoral 3 Xemeneies