Consultes realitzades

Des del 2008, l'Ajuntament de Sant Adrià ha realitzat tres consultes populars en diferents modalitats :

Març 2008
Procés participatiu per decidir la nova ubicació del monument a la sardana que es trobava situat a la plaça de la Vila

Octubre 2008

Consulta popular sobre la conservació o no de les tres xemeneies

Novembre 2011

Enquesta per escollir el logotip del mil·lenari

Octubre 2013

Consulta ciutadana del carrer Goya del Besòs

Fins el 2011  la participació més alta de la ciutadania s'ha manifestat sobre el futur de les tres xemeneies.

Després de la consulta realitzada al barri del Besòs, les dades de participació respecte les anteriors consultes augmenta existosament.

Entenem amb aquests resultats que la implicació de la població es potencia molt més en aquells temes que poden tenir una repercussió més important en la vida social, econòmica o urbanística de la ciutat, però sobretot, la incidència és molt més gran quan la consulta afecta a un espai o barri determinat.