Procés de revisió del Reglament de Participació Ciutadana

Espai d'informació sobre el procés de revisió del Reglament de Participació Ciutadana

PARTICIPA A LA NOSTRA ENQUESTA ON-LINE. Disponible del 26 de novembre al 14 de desembre.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, ha endegat un procés, amb el suport de la Diputació de Barcelona, de revisió i modernització de l’actual Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2003. Durant aquest anys, i sota el paraigües del Reglament, s’han pogut constituir tots els Consells municipals, s'han organitzat processos participatius i s'han anant articulant canals i espais que han possibilitat la participació de la ciutadania.

El suport que presta la Diputació de Barcelona consisteix en l'organització d'un procés participatiu que ha de culminar en la redacció d'una proposta de nou Reglament, tal i com es va fer amb l'actual. És hora, per tant, de fer balanç i veure quins elements de la normativa actual es poden conservar, quins millorar i plantejar-ne la incorporació de nous: Canals i espais de participació, Informació al ciutadà, Publicitat, Transparència, Comunicació, Inclusió, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rendició de Comptes, Foment de l'Associacionisme, Noves tecnologies...

El procés constarà de diverses fases.

Fase de Diagnosi:

-  Entrevistes personals

- Primer taller amb tècnics municipals. 21 de novembre a les 10.00h a dependències municipals.

- Primers tallers amb entitats locals. 27 de novembre a les 19.00h al Centre de Producció Cultural Polidor i el 13 de desembre a les 19.00h al Centre Cultural Besòs

- Primers tallers amb polítics municipals. 27 de novembre a les 12.45h i el 11 de desembre a les 18.30h Dependències Municipals.

Fase de Propostes. Encara no tenim dates concretes, però estan previstos els següents espais de participació:

- Segon taller amb tècnics municipals

- Segons tallers amb entitats locals, veïns i veïnes de Sant Adrià

- Segons tallers amb polítics municipals.

Documentació del procés:

- Reglament de Participació Ciutadana actual