Edicions anteriors de la Mostra d'Entitats

Des de l'any 2000, l'Ajuntament de Sant Adrià porta realitzant diferents edicions de la Mostra d'Entitats. Cada una d'elles ha tingut un desenvolupament diferent. el testimoni i resultat d'aquestes edicions queda reflectit en els documents i  que us presentem tot seguit :

Llistat de les entitats participants des de l'any 2000 fins el 2012

I Mostra d'Entitats any 2000

V Mostra d'Entitats any 2006

VI Mostra d'entitats any 2008

VIII Mostra d'Entitats any 2012

8a. Mostra d'entitats

9a. Mostra d'entitats any 2014

X Mostra d'entitats any 2016

XI Mostra d'entitats any 2018