Finalitzat el Procés Participatiu sobre el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Sant Adrià de Besòs

La redacció definitiva del Pla comptarà amb les propostes de ciutadans, polítics i empleats municipals.

La redacció definitiva del PMUS (Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible) del municipi, comptarà amb les aportacions dels ciutadans que es van apropar a la Jornada participativa que va tenir lloc el passat dia 15 de novembre al Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor. En el procés de recollida de propostes també han participat polítics i treballadors municipals.

Durant les diferents jornades de coneixement i participació de la Diagnosis del Document, es van treballar aspectes com la sostenibilitat, per afavorir models no motoritzats i potenciar la bicicleta i els desplaçaments a peu pel municipi; accessibilitat, per humanitzar l'espai públic i recuperar-lo per als vianants; seguretat, per protegir els mitjans de transport més vulnerables; eficiència, per racionalitzar l'ús dels diferents transports en funció del tipus de desplaçament, i com motor de desenvolupament econòmic entenent la mobilitat com una eina més per fer de Sant Adrià una ciutat de negocis i activitats terciàries.

Amb aquests principis, es van tractar temes que afecten la mobilitat quotidiana de les persones, amb aportacions de millora en quant a la senyalètica, la convivència entre les diferents maneres de mobilitat, la millora dels vials, dels aparcaments, pacificació i recuperació dels espais públics, entre d'altres aspectes.

En aquest moment, el Pla Mobilitat Urbana i Sostenible definitiu està sent redactat per l'Àrea de Metropolitana de Barcelona/Mobilitat i la Diputació de Barcelona, amb el recull de les propostes realitzades durant totes les jornades que han configurat el procés participatiu. El informe final de tot aquest procés serà publicat en quant sigui lliurat al Ajuntament per a que tots els ciutadans puguin veure les propostes presentades.