Pressupost 2012. Acords d'aprovació del Pressupost i Edictes