Pressupost 2013. Acords d'aprovació del Pressupost i Edictes