Formulari d'inscripció a la formació per a empreses i emprenedors/es

Seleccioni els cursos que vulgui realitzar   Pot marcar tots els que l'interessin
En cas de tenir una empresa constituïda o si ve en representació d'una empresa, INDIQUI:
Els camps marcats amb QUADRAT VERMELL són obligatoris

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels vostres tractaments.