Alfabetització en TIC

Accions formatives d'iniciació i millora en l'ús d'eines informàtiques per tal d'afavorir l'ocupabilitat dels demandants de feina

Objectius:
- Facilitar l'accés a l'ús d'eines informàtiques
- Conèixer diferents programes ofimàtics

Accions:
Relació de Seminaris
- Iniciació a la informàtica (20 hores)
- Eines per redactar un document de text (10 hores)
- Aprendre a utilitzar Internet (10 hores)
- Internet i xarxes aplicades a la recerca de feina (16 hores)

Destinataris:
Persones inscrites al SIOL

Dades de contacte:
SIOL
Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n
Edifici Besòs
Sant Adrià de Besòs
93 462 28 74 / 93 462 06 25
siol@sant-adria.net