Curs: Fiscalitat per a empresaris/àries individuals i societats civils

Formació per a persones emprenedores i empresàries

El proper dilluns s'inicia el curs Fiscalitat per a empresaris/àries individuals i societats civils, organitzat per l'Ajuntament de Sant Adrià, en col·laboració amb els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i amb el finançament de la Diputació de Barcelona i el suport de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Aquest curs presenta com a objectiu aprendre els conceptes més habituals i el funcionament del càlcul d'impostos a través del següent programa formatiu:
Mòdul I: Introducció a la fiscalitat de l'autònom. Alta a Hisenda, declaració censal. Els epígrafs d'IAE. Quines declaracions i formularis ha de presentar.
Mòdul II: L'IRPF de les persones autònomes. Com escollir entre el sistema de mòduls o l'estimació directa normal o simplificada. Comptabilitat de les persones autònomes en estimació directa. Despeses deduïbles a l'IRPF.
Mòdul III: L'IVA de les persones autònomes. Funcionament de l'IVA. Recàrrec d'equivalència. Operacions intracomunitàries i internacionals. Prorrata de l'IVA. Despeses deduïbles a l'IVA.
Mòdul IV: Càlcul, emplenament i tramitació dels impostos. Model 300: Impost sobre el valor afegit. Model 130: Pagament fraccionat de l'IRPF. Model 115: Retencions i ingressos a compte en determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament d'immobles. Model 110: Retencions i ingressos a compte de l'IRPF de rendiments del treball i/o activitat econòmica. Model 347: Declaració anual d'operacions amb terceres persones. Presentació telemàtica d'impostos.

La formació, de 20 hores, s'estructura en cinc sessions, els dies 3, 5, 10, 17 i 19 d'octubre, de 16:00 a 20:00 hores, i tindrà lloc a l'Edifici Besòs (plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n de Sant Adrià de Besòs). S'acompanyarà de consultoria individualitzada per a les persones participants, que es durà a terme en dates posteriors a la realització del curs.

L'assistència al programa formatiu i de consultoria és totalment gratuïta, però requereix inscripció prèvia que pot realitzar-se a través del telèfon 93 462 06 25, presencialment al Servei de Suport Empresarial de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, o bé enviant un correu electrònic amb les seves dades (nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica) a l'adreça aodl@sant-adria.net. Si teniu empresa creada, faciliteu el nom, la forma jurídica i l'activitat econòmica de la mateixa. Us informem que les places són limitades.