L’Ajuntament contractarà 24 persones aturades a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en aquest web i en el Servei d’Informació i Orientació Laboral

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona contractarà 24 persones aturades a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació”. La finalitat d’aquest pla és donar prioritat a actuacions de manteniment de l’espai públic, jardins i polígons industrials, així com facilitar la rehabilitació d’habitatges de persones en risc d’exclusió social i donar suport tècnic i administratiu a diferents departaments del consistori.

Per assolir els objectius establerts es crearan 24 llocs de treball temporal de diferents perfils professionals que, amb la formació prevista i l’experiència professional, facilitaran la inserció posterior dels col·lectius que tenen més problemes per accedir a un lloc de treball, com els joves, les dones, els més grans de 45 anys, les persones aturades de llarga durada que no cobren prestacions i les persones derivades pels Serveis Socials.

Com en altres ocasions, la selecció es farà mitjançant un sorteig pels llocs de treball que no requereixen qualificació professional. Pel que fa a les places de més capacitació professional, se seguirà el procediment convencional d’entrevistes i proves de coneixement tècnic, quan siguin necessàries.

Les persones interessades trobaran més informació a les bases publicades en el web municipal. També es podran adreçar al Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL) on està previst organitzar sessions informatives sobre la convocatòria.


Bases PO Foment de l'Ocupació 2017

------

Llistat definitiu persones excloses PO 2017

Llistat entrevistes edifici ajuntament PO 2017

Llistat entrevistes edifici Besòs PO 2017


Més informació:

*Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL). Edifici Besòs, plaça Francesc Micheli i Jové, s/n Tel. 93 462 06 25. Horari: de 8 a 15 h.


Sant Adrià de Besòs, 25 d’abril de 2017