L’Ajuntament contractarà 24 persones aturades a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en aquest web i en el Servei d’Informació i Orientació Laboral

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona contractarà 24 persones aturades a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació”. La finalitat d’aquest pla és donar prioritat a actuacions de manteniment de l’espai públic, jardins i polígons industrials, així com facilitar la rehabilitació d’habitatges de persones en risc d’exclusió social i donar suport tècnic i administratiu a diferents departaments del consistori.

Per assolir els objectius establerts es crearan 24 llocs de treball temporal de diferents perfils professionals que, amb la formació prevista i l’experiència professional, facilitaran la inserció posterior dels col·lectius que tenen més problemes per accedir a un lloc de treball, com els joves, les dones, els més grans de 45 anys, les persones aturades de llarga durada que no cobren prestacions i les persones derivades pels Serveis Socials.

Com en altres ocasions, la selecció es farà mitjançant un sorteig pels llocs de treball que no requereixen qualificació professional. Pel que fa a les places de més capacitació professional, se seguirà el procediment convencional d’entrevistes i proves de coneixement tècnic, quan siguin necessàries.

Les persones interessades trobaran més informació a les bases publicades en el web municipal. També es podran adreçar al Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL) on està previst organitzar sessions informatives sobre la convocatòria.


Bases PO Foment de l'Ocupació 2017

------- Llistats definitius -------

Llistat persones admeses sorteig peó PO 2017

Llistat persones excloses sorteig peó PO 2017

Resultat entrevistes Edifici Ajuntament administratius PO 2017

Resultat entrevistes agents cívics PO 2017

Resultat entrevistes Aux. administratius  PO 2017

Resultat entrevistes Oficial lampista PO 2017

Resultat entrevistes Arquitecte PO 2017

Resultat entrevistes Oficial Paleta PO 2017

Resultat entrevistes TM Responsable Programa PO 2017

Resultat entrevistes TM Serveis Socials PO 2017


------- Resultat Sorteig Peons -------

Llistat resultat sorteig peons PO 2017


Més informació:

*Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL). Edifici Besòs, plaça Francesc Micheli i Jové, s/n Tel. 93 462 06 25. Horari: de 8 a 15 h.


Sant Adrià de Besòs, 25 d’abril de 2017