Nous equips informàtics al Club de feina

                                   

                                                                                                                              La sala de recerca del Club de Feina de l’Edifici Besòs ha renovat l’equip informàtic per fer més àgil i ràpida la recerca de feina dels/de les usuaris/àries.

Recordem que per tenir accés al servei és necessari estar inscrit al SIOL, servei que informa i assessora en l’itinerari laboral.

El Club de Feina és un espai on es poden trobar diferents recursos que faciliten la recerca d’ofertes laborals.

A part dels ordinadors, la sala compta amb accés a internet, telèfon, material de consulta, ofertes de recursos formatiu i laborals i personal tècnic especialitats.

L’horari del Club de Feina és de 9 a 13 de dilluns a divendres.