Projecte "Joves per l'ocupació"

El departament d'empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat , en data 5 de desembre d'enguany, a l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs , el Projecte " Joves per l'ocupació"

PERSONES DESTINATÀRIES

El programa va destinat a les persones joves desocupades de Sant Adrià de Besòs entre 16 i 25 anys.

CONTINGUT

  a.. Formació professionalitzadora en Venedor de comerç: Peixater/a  i formació en competències transversals.  a.. Pràctiques en empreses i contractació de 6 mesos.

  b.. Tutorització i acompanyament a la inserció

  c.. Preinscripció a l'IOC per a l'obtenció de graduat en ESO, en cas de no tenir graduat.

EXPERIÈNCIA LABORAL EN EMPRESES AMB AJUTS A LA CONTRACTACIÓ

Es preveu com a part integrada del programa la contractació en empreses per un
període mínim de 6 mesos.

  a.. Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual
segons normativa laboral vigent (excepte els d'interinitat, relleu i substitució
treballadors amb reserva lloc de treball).

  b.. Contractació a jornada laboral completa i/o parcial

  c.. Subvenció del SMI: 655,20 Euros/mes per jornada complerta o la part proporcional en
funció de la jornada realitzada amb un màxim de 6 mesos.

  d.. Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les
quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats
contractuals.

DURADA DEL PROGRAMA:

Desembre de 2016 a març de 2018.

arxivat sota: