Subvenció a les empreses que contractin joves aturats.

Programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES.

El Programa FEM  OCUPACIÓ PER A JOVES ofereix a les empreses una subvenció per la contractació de persones d’entre 18 i 29 anys que disposen del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. La subvenció correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional segons la jornada. La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos.

Tanmateix els joves reben una formació específica, relacionada amb el lloc de treball, d’entre 90 i 150 hores de durada. Tot i que el servei de Promoció Econòmica formarà una part dels joves participants en l’àmbit del socorrisme en espais aquàtics, com ja hem anunciat anteriorment, restaran encara algunes places que poden ser utilitzades per altres empreses de qualsevol altre sector d’activitat.

Per aquest motiu, si necessiteu contractar persones que requereixin una formació específica, us animem a demanar més informació per telèfon, al número 934 620 625, per correu electrònic, a l’adreça femocupacio@sant-adria.net o bé presencialment a l’Edifici Besòs (plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n), de Sant Adrià.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat,d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada perl’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre”.