2022

Formació per a la millora Sociolaboral 2022
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament engega nous cursos per a la millora sociolaboral 2022
CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS SSCS0208 (gener 2022)
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSCS0208 en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022
CP SOCORRISME EN ESPAIS NATURALS
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un Certificat de Professionalitat de Socorrisme en espais naturals en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022
CURS MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs de Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CP NETEJA DE SUPERFÍCIES SSCM0108
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un Certificat de Professionalitat de Neteja de superfícies SSCM0108 en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS SAP BUSINESS ONE
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un curs de SAP BUSINESS ONE en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS PERSONAL DE CONTROL D'ACCÉS
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un curs de Personal de control d'accés en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (abril 2022)
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs de Manipulació d'aliments en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS D'OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 (abril 2022)
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs d'Operació de carretons Norma UNE 58451 en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS ANGLÈS A1
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs d'Anglès A1 en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS PROCESSADOR DE TEXTOS NIVELL MITJÀ
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs de Processador de textos nivell mitjà en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS HABILITATS COMUNICATIVES
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un curs d'Habilitats comunicatives en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (juny 2022)
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un nou curs de Manipulació d'aliments en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.
CURS PREPARACIÓ ACTIC NIVELL BÀSIC
Al febrer nova edició del curs gratuït d'informàtica bàsica de preparació a l'ACTIC nivell bàsic