Esdeveniments

El 26-04-2018 a les 17:00
A la primera planta del Mercat Municipal Cicle de sessions de "La cuina del mercat"
El 26-04-2018 a les 20:30
A l'Ateneu Adrianenc Cicle de concerts de primavera
El 27-04-2018 a les 09:00
Al Poliesportiu Marina Besòs Trobada de centres d'ensenyament
El 27-04-2018 a les 18:00
Al Complex Esportiu Ricart XIè Torneig infantil de bàsquet ciutat de Sant Adrià
El 27-04-2018 a les 21:00
Al Casal de Cultura RefugiArt
El 28-04-2018 a les 08:30
Al Complex Esportiu Ricart XIè Torneig infantil de bàsquet ciutat de Sant Adrià
El 29-04-2018 a les 08:00
Al Complex Esportiu Ricart XIè Torneig Infantil de Bàsquet Ciutat de Sant Adrià
El 29-04-2018 a les 09:30
Davant del CAP La Mina La Mina camina
El 29-04-2018 a les 10:00
A la llera del riu. Sant Adrià patina

Protocol i relacions institucionals

El servei de Protocol i Relacions Institucionals, es la oficina depenent de l'Àrea de l'alcaldia i la seva funció es la de organitzar, produir, desenvolupar i valorar tècnicament, els actes públics i solemnes que estan presidits per l'alcalde president o en la delegació corresponent en els/les components de la Corporació Municipal.

Aquestes accions no son, només d'abast local sinó que intervé quant la representació de la institució o la ciutat es fora de la mateixa o en altres institucions.

Accions dependents del servei

  • Aplicar i complir la normativa vigent i el reglament municipal en matèria de d'honors, símbols i distincions.

  • Assessorament en matèria d'imatge i protocol per l'organització d'actes, supervisant la seva execució.

  • Col·laborar en la implantació de la imatge corporativa i en el tractament de la imatge institucional.

  • Relació amb altres Ajuntaments, Entitats o Institucions públiques i/o privades.

  • Assessorament i formació bàsica a entitats locals en referència a temes protocol·laris.

  • Execució de les cerimònies dels casaments civils.

  • Gestió i execució de las campanyes escolars de Visita l'Ajuntament.