Ho portes a la sang: Campanya de donació el 2 i 3 d'octubre
25-09-2017

3 Oct. Dóna sang a l'edifici A de la UPC EEBE Edifici A Eduard Maristany, 19

Campaña DENTS FORTES I SANES
20-09-2017

Objetivo: consolidar el hábito higiénico del cepillado dental como medida para la prevención de la caries dental

LA SALUT PÚBLICA

Les competències en matèria de Salut Pública està regulada, genèricament, en la normativa sectorial autonòmica: La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública, defineix aquesta com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i del conjunt de la societat per mitjà de la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.

En el seu article 52, estableix, concretament, que els municipis han de prestar els següents serveis mínims en matèria de salut pública:

  • Educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
  • Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.

  • Gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
  • Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
  • Gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

  • Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats al consumidor, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per altres establiments o per a punts de venda.
  • Gestió del risc derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

  • La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.

  • Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.