Animals domèstics

Donar d'alta un animal al Registre Municipal

D'acord amb la normativa vigent, Llei de Protecció d'Animals i de l'Ordenança Municipal de tinença d'Animals és obligatori CENSAR els animals domèstics (gossos, gats i fures). L'incompliment d'aquesta obligació pot comportar una sanció econòmica, regulada a les normatives esmentades.

Donar d'alta un animal al Registre Municipal - Llegir Més