Consell de Solidaritat

Introducció

 

El Consell de Solidaritat i Cooperació, va nèixer cap l'any 1995 com a Plataforma de solidaritat de Sant Adrià de Besòs, desprès de que alguna entitat del municipi, així com persones a títol individual, participessin de l'acampada i reivindicacions pel 0,7% que es van fer a Barcelona.

Més tard, aquesta Plataforma també va promoure a Sant Adrià la Consulta Popular a favor de l'Abolició del Deute Extern i el moviment Aturem la Guerra.

Té una trajectoria de participació d'entitats i associacions de Sant Adrià, així com de persones a títol individual, que amb una sensibilització vers els temes de solidaritat, cooperació, justícia, pau i drets humans, han volgut ser-hi presents al llarg d'aquests anys.

En l'actualitat aquesta Plataforma s'ha convertit en el Consell de Solidaritat i Cooperació de Sant Adrià.

 

Objectius i funcionament

 

Els principals objectius del Consell són:

- Promoure una cooperació vers els països empobrits on el dret a la llibertat, a la igualtat entre dones i homes i, en general, als drets humans, sigui l'eix vertebrador.
- Promoure el desenvolupament dels pobles des de les pròpies comunitats i experiències, respectant-ne la història i les realitats socioculturals, no fomentar la dependència econòmica dels receptors, sinó contribuir a un desenvolupament autònom i sostenible.
- Foment de l'austeritat, el consum responsable i el comerç just, en el municipi.
- La lluita per la pau i el desarmament, fomentant l'equitat i la tolerància. Promovent, per tant, la Cultura de la Pau en el municipi.
- Estimular la participació dels ciutadans i ciutadanes en el teixit social de la ciutat, fonamentant la solidaritat i la cooperació, així com la Cultura de la Pau.
- Ésser un espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per arribar a una visió compartida respecte a les línies estratègiques en el camp de la solidaritat i cooperació, i les eines necessàries per a treballar en la promoció de la Cultura de la Pau, a Sant Adrià de Besòs.

 

Aquest Consell es reuneix un cop al mes i és qui, juntament amb la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, programa les activitats i defineix la línia de treball a seguir durant l'any a la mateixa Regidoria.

 

El Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs, es va aprovar definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 2013.

Aquí podeu consultar el Reglament