Cooperació, comerç just i medi ambient

Per un consum més responsable i per la cura del medi ambient: comerç just

Amb motiu de la celebració del proper 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, ens agradaria fer nostres les paraules de la Coordinadora Estatal de Comerç Just:

"Volem posar l'accent en la necessitat de desenvolupar un model comercial i agrícola més sostenible, coherent amb l'entorn i més just. En aquest sentit, el moviment del Comerç Just vam alertar que el model de producció a gran escala, desenvolupat per la indústria alimentària convencional, basat en grans extensions de monocultiu i la maximització de rendiments a curt termini provoca desforestació, desertificació, erosió dels sòls i pèrdua de la biodiversitat de flora i fauna . A més, en el pla humà i social, aquest model augmenta la inestabilitat i explotació laboral, la pobresa i la desigualtat." (Per llegir tot l'article)

Des del nostre Ajuntament portem anys fomentant el comerç just i un consum més responsable, en aquest sentit portem des del 2013 dins la Xarxa de Cafè Ciutat i amb el nostre Cafè Sant Adrià. Apostar pel foment del comerç just, és contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

El Comerç Just, pel que fa al Medi Ambient, directament afavoreix en:

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 13: Acció climàtica

ODS 15: Vida terrestre

Doncs un dels 10 objectius del Comerç Just, el número 10 és el de respectar el Medi Ambient

Amb el nostre consum podem afavorir la cura del medi ambient. Informeu-vos de campanyes, revistes, web, articles, i d'altres.