Dia Mundial del Comerç Just

El dissabte 9 de maig, es celebra el Dia Mundial del Comerç Just

El Dia Mundial del Comerç Just es celebra el segon dissabte del mes de maig, enguany el 9 d'aquest mes.

A Sant Adrià, des de fa ja uns anys que ens adherim a la Campanya que es promou des de LaCoordi i que s'organitza arreu de Catalunya per aquestes dates. Aquest any degut a la crisi de la COVID-19 que estem travessant, no ens podrem trobar per a celebrar-la al carrer i a les places, però us convidem a que a través dels enllaços que us deixem, us informeu al respecte i llegiu el manifest d'aquest any.

Aquest any es reivindica el posar la vida al centre i no el capital, un canvi de rumb per mantenir un model equitatiu i sostenible.

Què és el comerç just?

El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/as i treballadors/as desfavorits, especialment en el Sud.

Els 10 principis del comerç just

1.    Decisions democràtiques

2.    Rebuig de l’explotació infantil

3.    Equitat de gènere

4.    Respecte al Medi ambient

5.    Productes de qualitat

6.    Condicions de treball dignes

7.    Preus i salaris justs

8.    Pre-finançament de les compres

9.    Pagament d’una prima social

10.  Reducció d’intermediaris