Sancions per infraccions en la tinença de gossos potencialment perillosos
16-01-2021

Sancions durant l'any 2020 per infraccions relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos

Limitació d'horaris de tancament dels supermercats de 24 hores
25-03-2020

L'Ajuntament ha decretat que els supermercats de 24 hores hauran de tancar a les 9 del vespre.

Suspensió de les cites prèvies
23-03-2020

Suspensió de les cites prèvies arran de la declaració de l'estat d'alarma.

Àrea que inclou les llicències, les obres que es realitzen al municipi i el planejament i gestió de l'urbanisme.
Dades de localització i contacte

Pl. de la Vila, 12 (4a planta)
Tel. 93 381 20 04
Fax. 93 381 26 00
urbanisme@sant-adria.net
(per obres públiques i urbanisme)
via_publica@sant-adria.net
(llicències d'activitats a la via pública)
infraestructures@sant-adria.net
(llicències d'obres a la via pública)

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista.

Plànol de la ciutat i informació urbanística

Plànol de la ciutat

Cartografia i topografia

Planejament urbanístic

Normativa municipal

Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals)

Ordenança municipal sobre la publicitat

Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions

Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública

Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions

Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança municipal de neteja viària i de recollida de residus municipals

Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua

Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança municipal sobre estacionament regulat

Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic

Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions d'exercici de la seva activitat

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs

Ordenança municipal de policia de la via pública

Reglament regulador de la reducció de sancions a Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador del Mercat municipal d'abastaments

Convenis urbanístics (publicitat)

Conveni Ajuntament i Red Eléctrica

Conveni Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament

Conveni Generalitat i Ajuntament

Conveni INCASOL remodelació barri de Via Trajana

Sol·licituds

Vegeu la Seu electrònica, o el FUE Local si es tracta de sol·licituds  de llicències d'activitats.