2ª Master Class a La Cuina del Mercat
01-03-2017

9 de març 2ª sessió de La Cuina del Mercat, receptes amb carns ibèriques.

Recta final per l'inici de la Ruta-Tapa a Sant Adrià de Besòs
22-02-2017

Des del dijous 23 al 26 de febrer, gaudiu de les tapes a Sant Adrià de Besòs

Àrea que inclou les llicències, les obres que es realitzen al municipi i el planejament i gestió de l'urbanisme.
Dades de localització i contacte

Pl. de la Vila, 12 (4a planta)
Tel. 93 381 20 04
Fax. 93 381 26 00
urbanisme@sant-adria.net
(per obres públiques i urbanisme)
via_publica@sant-adria.net
(llicències d'activitats a la via pública)
infraestructures@sant-adria.net
(llicències d'obres a la via pública)

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista.

Plànol de la ciutat i informació urbanística

Plànol de la ciutat

Cartografia i topografia

Planejament urbanístic

Normativa municipal

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals)

Ordenança municipal sobre la publicitat

Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions

Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública

Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions

Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança municipal de neteja viària i de recollida de residus municipals

Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua

Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança municipal sobre estacionament regulat

Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic

Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions d'exercici de la seva activitat

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador de la reducció de sancions a Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador del Mercat municipal d'abastaments

Convenis urbanístics (publicitat)

Conveni Ajuntament i Red Eléctrica

Conveni Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament

Conveni Generalitat i Ajuntament

Conveni INCASOL remodelació barri de Via Trajana

Sol·licituds

Vegeu la Seu electrònica, o el FUE Local si es tracta de sol·licituds  de llicències d'activitats.