FUE Local a Sant Adrià de Besòs

Ja s'ha posat en funcionament el servei FUE Local (Finestreta Única Empresarial) a Sant Adrià de Besòs que permetrà presentar, telemàticament, els tràmits corresponents als permisos d'activitats.
FUE Local a Sant Adrià de Besòs

FUE Local

L'Ajuntament ha posat en funcionament el servei FUE Local a la Seu electrònica. Aquest servei permetrà presentar, per mitjans electrònics, 9 tràmits (sol·licituds de llicència, comunicacions prèvies o declaracions responsables) corresponents a permisos d'activitats.

FUE Local és un servei del Consorci AOC amb la missió d'oferir al món local els diferents tràmits electrònics estàndards i homogenis associats a la tramitació d'activitats empresarials, tot donant compliment a la Directiva de Serveis del Mercat Interior..

El servei FUE Local permetrà a l'Ajuntament avançar en la implantació de l'administració electrònica en tots els tràmits relacionats als permisos d'activitats, en la simplificació administrativa dels procediments, i, alhora, facilitarà a les empreses la tramitació dels permisos corresponents.