Limitació d'horaris de tancament dels supermercats de 24 hores

L'Ajuntament ha decretat que els supermercats de 24 hores hauran de tancar a les 9 del vespre.
Limitació d'horaris de tancament dels supermercats de 24 hores

Imatge d'un supermercat

El Govern espanyol va aprovar, en data 14 de març de 2020, el Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària. Aquesta norma estableix el confinament obligatori de la població en els seus domicilis, llevat d'algunes excepcions com ara anar a comprar aliments o bé anar a treballar.

Malgrat aquest confinament, la Policia Local ha detectat comportaments de persones que alteren la convivència social als barris i que tenen lloc al voltant dels supermercats amb un horari de 24 hores. Per aquest motiu, l'alcalde ha aprovat, en data 25 de març de 2020, un decret que estableix, per raons de convivència, l'obligatorietat del tancament nocturn a les 21.00 hores dels establiments de venda d'alimentació amb una superfície útil de venda al públic inferior als 300 metres quadrats mentre duri la vigència de l'estat d'alarma i de les seves pròrrogues.